Nový nádych

07.12.2010 23:22

Po dlhšej dobe nízkej aktívnosti prichádzam s elánom a som tu i pre Vás ale hlavne pre Vaše deťúrence

v detskom centre Nezábudka v Detve (bývalá ZUŠ) a to

utorok - piatok od 8:00 - 12:00

Pondelok darujem Banskej Bystrici - individuálnym seminárom, a kurzom so spevom a hrou v MC Mostík na ZŠ Moskovskej o 10:30