Ing. Dvořáková Eva

Ing. Dvořáková Eva

Miesto poriadania kurzov
Nitra, Bratislava,
individuálne a skupinové kurzy podľa dohody.
www.svetdeti.yw.sk
Telefón
949 377 516
Email
dvorakova.nitra@gmail.com