Baby Signs

 Znaková reč pre batoľatá.

Kde začína porozumenie..:

Už ste niekedy premýšľali o tom, čo vám vaše dieťatko chce povedať alebo prečo plače?
Znaková reč pre počujúce batoľatá je ľahký a prirodzený spôsob ako sa dorozumieť s vaším dieťaťom ešte pre tým, ako je schopné hovoriť. Na Slovensku je to novinka , ale vo svete sa znakovanie s miminami a batoľatami používa už viac ako 20 rokov. Znakujúce batoľatá tak získavajú jedinečnú možnosť podeliť sa o svoj svet so svojimi najbližšími a rodičia si užívajú väčšiu pohodu, ktorá zavládne, keď zistia, čo ich ratolesť potrebuje bez slzičiek a plaču.

Program znakovej reči pre počujúce batoľatá, Baby Signs(R) bol vyvinutý profesorkami psychológie Kalifornskej Davis Univesity - Dr. Acredolo a Dr. Goodwyn. Účinky znakovania podrobne a dlhodobo skúmali a výsledky ich výskumu preukázali, že znakovanie pomáha položiť pevné základy efektívnej komunikácie, ktoré s deťmi zostanú dlho aj po tom, ako znakovú reč vystrieda hovorená reč. Schopnosť efektívne komunikovať vedie k úspechom v škole, v práci i v osobnom živote. Hlavne v dobe, kedy sa detský rozum intenzívne vyvíja, umenie dorozumievať sa posilní detskú sebadôveru a uľahčí naväzovanie kontaktov s ostatnými deťmi a dospelými. Výsledkom je posilnená emočná inteligencia a nadpriemerná komunikačná schopnosť. 

Baby Signs Program učí deti jednoduché, ľahko vykonateľné znaky, ktoré im umožnia komunikáciu s rodičmi a ostatnými, ktorý sa o ne starajú. Jednotlivé znaky, ktoré sa deti naučia, predstavujú buď samotné slová alebo jednoduché pojmy, napr. „mačka“, „som hladný/á“ alebo „to už stačí“.
Používanie znakov u detí ešte pred tým, než sú schopné hovoriť, nie je nič nové. Väčšina detí sa naučí mávať na rozlúčku alebo vrtieť hlavičkou, aby nám dali najavo svoj nesúhlas. To sú často prvé znaky, ktoré sa deti prirodzene naučia. Znaková reč pre batoľatá je program, ktorý deťom pomôže naučiť sa oveľa viac znakov, aby sa s Vami ľahšie dorozumeli.
Deti majú prirodzenú túžbu komunikovať s okolím a keď sa naučia znaky, ktoré im to umožnia, používajú ich s veľkou radosťou. Štúdie dokázali, že deti, ktoré sa učia znakovú reč, oveľa častejšie „hovoria“ s rodičmi než deti, ktoré znakovú reč nepoužívali. Schopnosť komunikácie im tiež pomáha zvýšiť sebavedomie a je pre nich jednoduchšie nadviazať kontakty s okolím. A ako nám napovie príslovie: „kto sa viac pýta, viac sa dozvie“. Deti, ktoré majú schopnosť pýtať sa skôr, tiež sa skôr dozvedia.

Keď bábätká začnú používať znakovú reč, rodičia sú často prekvapení, aké „rozumné“ ale hlavne vnímavé je ich dieťatko. Dozvedia sa, koľko toho už takto malé dieťa vníma a ako veľmi sa o tom všetkom chce „porozprávať".  Ranná komunikácia medzi batoľaťom a ich rodičmi upevňuje ich vzťahnapomáha intelektuálnemu rozvoju dieťaťa

Znakovanie naučí batoľatá vyjadriť nám, čo potrebujú, čo cítia, a čo ich fascinuje dlho pred tým, než môžu hovoriť. K tomu ešte znakovanie dodá deťom dobrý pocit zo seba samých. Naučí ich, že aj keď sú malé, rozhodne nie sú bezbranné. Naučia sa jednať s ostatnými so sebavedomím a uveria, že ľudia majú záujem ich počúvať. Naučia sa, že komunikácia je základom pre vytvorenie puta lásky a rešpektu. A hlavne sa naučia, že znakovanie je oveľa efektívnejší a zábavnejší spôsob komunikácie než plakanie.

Znaky používajú deti aj dospelí od nepamäti. Skúste napríklad bez použitia slov povedať „áno“, „nie“, „neviem“, „je mi to jedno“, „doľava“, „spať“ – ide to, že? Keď sa chcete dohovoriť s niekým, kto nehovorí tým istým jazykom, zvládnete to tiež často pomocou znakov. Deti učíme mávať „pá, pá“ a kývať hlavou na súhlas. Deti si samy vytvárajú znaky, aby sa s nami podelili o svoj svet. Ako napríklad mávanie rukami akoby krídlami, aby nám povedali, že vidia vtáčika alebo dýchajú s otvorenou pusou a vyplazeným jazýčkom ako psík, aby nám ukázali, že je tam pes. Učenie znakovej reči je len ďalší krok v prirodzenom vývoji komunikácie u detí. Necháme ich kreativitu rozvíjať pri „vývoji“ vlastných znakov a ešte im pomôžeme tým, že im ponúkneme znaky ďalšie vypracované nimi samými (viď výskum Baby Signs). Výsledkom je krásne puto, ktoré sa vytvorí medzi bábätkom a rodičom, ktorý si spolu výborne rozumejú.

Niektoré mamičky si myslia, že znakovanie je len pre tých, čo nedokážu porozumieť, čo ich batoľa chce. Pretože s dieťaťom trávia celý deň, tak väčšinou už ľahšie pochopia o čo žiada. Znaková reč nám však umožní rozumieť oveľa viac. Väčšina toho o čom celý deň hovoríme nemá so zariaďovaním najnutnejšieho nič spoločné – rozprávame sa preto, aby sme sa podelili o svoje zážitky, pocity, aby sme sa pobavili. A tak isto je to aj s malými deťmi. Rodičia sú často prekvapení, že ich dieťa nezačne so znakmi ako

„JESŤ“ alebo „MLIEČKO“, ale so znakmi ako „ČAPICA“ alebo

„KYTIČKA“ – TO je jasný dôkaz, že i pre deti je komunikácia oveľa viac, než si povedať o to najnutnejšie.

 

Diskusná téma: Program Baby Signs

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok