Riekanky, Psychmotorické hry...

Dieťa v rannom veku potrebuje, aby boli naplňované nielen jeho biologické potreby (kvalitná výživa, ochrana zdravia, hygiena...), ale aby tiež dochádzalo k plnému uspokojovaniu všetkých psychických potrieb.

Hra je úplne ideálnou formou činnosti, ktorá môže dieťaťu poskytovať dostatok všestranných podnetov