Komunikuj so mnou

Dnešný rodičia nehľadajú len viac informácií. Chcú dobré nápady, aktivity, produkty a jednoduché návody ako ich používať.

Baby Signs program s produktami naplnia danú potrebu tým, že poskytujú jednoduchú učebnú metódu ako EFEKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ so svojím dieťatkom ešte skôr, ako sa naučí hovoriť.

A pretože efektívna komunikácia umožňuje uspokojujúce medziľudské vzťahy, rodičia si môžu byť istý tým, že Baby Signs program bude mať pozitívny vplyv na dobrý emočný vývoj ich detí.

Navyše bolo zistené, že deti, ktoré prešli programom Baby Signs, mali v ôsmich rokoch podstatne vyššiu inteligenciu (o 12percentilu) ako ich vrstovníci. Takže môžme očakávať, že daný programom obohacujeme inteligenčný vývoj našich detičiek.

Schopnosť hovoriť sa vývíja u našich detičiek pomalšie než túžba komunikovať. Tak prečo im nedopriať napĺňať sa i týmto smerom?