Individuálne semináre od 1.10.2010

19.09.2010 01:54

Individuálne semináre od 1.10.2010 budú prebiehať iba víkendy keďže som ukončila MDD, mam zamestnanie a pripravujem sa na štátnice.

Osobne ma môžete navštíviť v Cetre Špeciálno pedagogického poradentva vo Zvolene.